Massage

Klassisk Massage

Klassiska massagebehandlingar frigör din muskulatur från spänningar och värk. Massage verkar cirkulations- ökande och förebygger stress och belastningsskador. Behandlingen är även djupt avkopplande genom att beröringen stimulerar produktionen av det så kallade ”lugn-och-ro-hormonet” i kroppen. Att regelbundet gå på massage är att investera i sig själv. Din prestationsförmåga ökar och du mår bara så bra!

30 min / 450 kr

40 min / 550 kr

50 min / 650 kr


Fibromyalgimassage

Fibromassage – för dig med fibromyalgi

Fibromassage är en speciellt anpassad massagemetod för att ge smärtlindring till patienter med fibromyalgi. Metoden utvecklades under 90-talet under ledning av Stefan Göthager i två landstingsprojekt där man gjorde ca 1500 behandlingar och utvecklingen följde patienternas behov och upplevelser.

Man arbetar utifrån en förståelse för de ömma punkter som är utmärkande för fibromyalgi och massagen görs med milda strykningar, värme och musik som ger en djup avslappning som frigör vårt må-bra hormon oxytocin. En del känner en förbättring efter ett par behandlingar, andra behöver flera.

Det är en helkroppsmassage som sätter igång cirkulationen utan att utlösa smärtsignaler då fibromyalgipatienter är beröringsömma. Man går igenom hela kroppen och avslutar med nacke och även ansiktsmassage för den som önskar. Behandlingen tar ca 60 minuter. Du kan läsa mer om Stefan Göthager och metoden under www.fibromassage.se/fibromassage/

60 min / 700 kr


Lotorpsmetoden – Behandling av andningsproblem med Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsproblem. Metoden bygger på manuella behandlingsmetoder och för bland annat följande åkommor har den ett mycket gott resultat:

  • Hosta
  • Doftallergi
  • Parfymallergi
  • Astmaliknande åkommor där astma inte konstaterats

Även personer med till exempel riktig astma och KOL har stor nytta av dessa behandlingar. Lotorpsmetoden bygger på behandling av andningsmuskulaturen och hemövningar som syftar till att lära patienten att andas på rätt sätt. Framförallt poängteras utandningens vikt.
Metoden uppfanns av Janne Karlsson cirka år 2003 och har sedan dess utvecklats ytterligare. Behandlingsresultaten har varit mycket lyckade och många personer med ovanstående åkommor har blivit så mycket bättre att de helt kunnat sluta med medicinering. En vetenskaplig studie om Lotorpsmetoden har genomförts, med mycket lovande resultat, på Sahlgrenska i Göteborg. Se mer under forskning för information om de studier som utförts gällande Lotorpsmetoden.

60 min / 700 kr


Smärt- & skadebehandling ~60min

Den här behandlingen riktar sig till dig med mer specifika problem som du vill ha hjälp med. Det skulle kunna vara smärta eller en skada någonstans i kroppen, domningar, huvudvärk osv.
Vi gör en undersökning för att försöka hitta bakomliggande orsaker till problemet. Sedan kombinerar vi behandling, övningar/träning för att hjälpa dig på det mest optimala sättet.


Lymfmassage

Lymfmassage är en metod för fysisk minskning av svullnad. Den här behandlingen passar dig som har lymfödem, svullnadsproblem, upplever en trött/tung känsla i kroppen eller upplever att huden ”sitter fast” i musklerna. 
Vi utför en särskild massageteknik som ökar transporten av lymfvätska och stimulerar aktiviteten i lymfsystemet. 
Trycket för massagen anpassas till den enskilde klientens tillstånd.

90 min / 1050 kr