TEAM

TEAM

-

Bli en del av ett TEAM du också!Bakgrund

Många har viljan men hittar kanske inte rätt motivation eller anledning till att ta tag i träningen. Därför har vi tagit fram ett träningsupplägg som ska skapa den där träningsglädjen hos deltagarna.

Upplägg

Konceptet TEAM är, som namnet avslöjar, alltid gruppbaserad. Deltagarna i TEAM delar på en Personlig Tränare för att få ut fler träningstillfällen för pengarna.

Då människor har olika mål med sin träning startar vi TEAM grupper med olika inriktningar, exempelvis viktminskning, kom i gång, fria vikter, må bra, styrka.

Antal veckor

20 veckor

Mål

Att hitta en kick i träningen och få eller återfå träningsglädjen.

Antal platser:

4-6


Anmäl intresse till:

info@fitnessandfriends.se

GYMSKOLAN - LÄR DIG TRÄNA

-

Ett koncept som är teoretiskt och praktiskt kring hur man faktiskt tränar. Passar de som vill komma igång men även de som aldrig tidigare tränat.Bakgrund

Vi har tagit fram ett kompetenshöjande system som ger dig mer motivation. Vi tror att det ibland kan handla om okunskap gällande träning och vill därför tillgodose behovet av utbildning.

Upplägg

Konceptet TEAM är, som namnet avslöjar, alltid gruppbaserad. Deltagarna i TEAM delar på en Personlig Tränare för att få ut fler träningstillfällen för pengarna. Genom att höja deltagarnas kunskap vet vi att vi kan höja deras motivation som slutligen leder till bättre resultat! Gymskolans koncept skiljer sig från övriga TEAM på så sätt att denna endast är 5 veckor lång. Under första tillfället sker en visning av gymmet och avslutas med att den Personliga Tränaren går igenom hur upplägget under kommande tillfällen kommer att se ut.

Antal tillfällen

5 tillfällen uppdelat på 5 veckor

Mål

Att bli mer bekväm på gymmet!

Antal platser:

4-6


Anmäl intresse till:

info@fitnessandfriends.se