TEAM

DIN START - NU JÄKLAR

-

En rejäl skjuts igång med träningen för de som vill men ännu inte kommit igång med träningen på egen hand!Bakgrund

Många har viljan men hittar kanske inte rätt motivation eller anledning till att ta tag i träningen. Därför har vi tagit fram ett träningsupplägg som ska skapa den där träningsglädjen hos deltagarna.

Upplägg

Konceptet TEAM är, som namnet avslöjar, alltid gruppbaserad. Deltagarna i TEAM delar på en Personlig Tränare för att få ut fler träningstillfällen för pengarna. Med Din Start ligger fokus på att hitta träningsglädjen och att få rutiner för träning. Det är ett grundläggande program som inte kräver några förkunskaper. Allt man behöver är en kropp och ett intresse för att börja träna.

Antal veckor

22 veckor

Mål

Att hitta en kick i träningen och få eller återfå träningsglädjen.

Antal platser:

4-6


Anmäl intresse till:

FRISK RYGG - TRÄNA, MED VILA I FOKUS

-

För de som har eller ligger i riskzonen för bekymmer med ryggen.Bakgrund

80% av befolkningen har någon gång tyvärr haft ont i ryggen. Alla som någon gång haft ont i ryggen vet vilka begränsningar det medför. Därför är det viktigt att förebygga och stärka ryggen, för alla! Varje deltagare får ett individuellt program och här lär sig varje deltagare hur ryggen fungerar både anatomiskt och fysiologiskt. För att behålla en frisk rygg får även deltagarna ergonomiska och fysiologiska tips för att eliminera risken för framtida ryggbesvär.

Upplägg

Konceptet TEAM är, som namnet avslöjar, alltid gruppbaserad. Deltagarna i TEAM delar på en Personlig Tränare för att få ut fler träningstillfällen för pengarna. Med fokus på att stärka upp ryggen tränar deltagarna utefter ett program med tydliga mål utefter varje enskild deltagares önskemål.

Antal veckor

22 veckor

Mål

Stärka upp rygg och eliminera framtida ryggbesvär

Antal platser:

4-6


Anmäl intresse till:

GYMSKOLAN - LÄR DIG TRÄNA

-

Ett koncept som är teoretiskt och praktiskt kring hur man faktiskt tränar. Passar de som vill komma igång men även de som aldrig tidigare tränat.Bakgrund

Vi har tagit fram ett kompetenshöjande system som ger dig mer motivation. Vi tror att det ibland kan handla om okunskap gällande träning och vill därför tillgodose behovet av utbildning.

Upplägg

Konceptet TEAM är, som namnet avslöjar, alltid gruppbaserad. Deltagarna i TEAM delar på en Personlig Tränare för att få ut fler träningstillfällen för pengarna. Genom att höja deltagarnas kunskap vet vi att vi kan höja deras motivation som slutligen leder till bättre resultat! Gymskolans koncept skiljer sig från övriga TEAM på så sätt att denna endast är 5 veckor lång. Under första tillfället sker en visning av gymmet och avslutas med att den Personliga Tränaren går igenom hur upplägget under kommande tillfällen kommer att se ut.

Antal tillfällen

5 tillfällen uppdelat på 5 veckor

Mål

Att bli mer bekväm på gymmet!

Antal platser:

4-6


Anmäl intresse till: